Vše o s.r.o.

Živnosti

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku.

O podnikání se nejedná, pokud všechny tyto podmínky nejsou splněny zároveň.

Rozdělení živností

Živnosti jsou:

Osvědčení živnostenského podnikání

Průkazem oprávnění k provozování živnosti je výpis ze živnostenského rejstříku. Živnostenské listy byly novelou živnostenského zákona k 1.7.2009 zrušeny. Předchozí živnostenské listy zůstávají nadále v platnosti.

Rozsah oprávnění

Obchodní živnost

Dle § 34 živnostenského zákona je podnikatel provozující živnost, která spočívá v obchodní činnosti, oprávněn při zachování povahy živnosti, také:

  • pronajímat zboží,
  • zprostředkovávat koupi a prodej zboží v jednotlivých případech,
  • provádět na zboží drobné změny, jimiž zboží přizpůsobuje potřebám kupujícího na jeho žádost,
  • provádět montáž zboží dodaného zákazníkovi, pokud může být provedena jednoduchými operacemi bez zvláštních odborných znalostí,
  • provádět výměnu vadných součástí u dodaného zboží, pokud může být provedena jednoduchým způsobem bez zvláštních odborných znalostí.

Výrobní živnost

Obdobně dle § 42 živnostenského zákona je podnikatel provozující živnost spočívající ve výrobní činnosti oprávněn výrobky nejen vyrábět, ale i dále prodávat, opravovat, pronajímat a provádět montáž, seřízení a údržbu výrobků, zůstane-li zachována povaha živnosti.