Vše o s.r.o.

Sídlo firmy

Sídlo firmy patří mezi základní identifikační znaky společnosti. Sídlo musí splňovat následující kritéria:

  • Sídlo společnosti musí být určeno adresou.
  • Každá právnická osoba může mít jen jedno sídlo a jen v jednom určitém místě. (Tím není dotčeno právo zřízení více provozoven, viz dále.) Existence právnické osoby je bez sídla vyloučena.
  • Společnost je povinna prokázat vlastnické nebo užívací či jiné obdobné právo k objektu nebo prostorám, v nichž má své sídlo.
  • Sídlo společnosti může být umístěno také v rodinném domě nebo bytě, je-li to v souladu s předmětem podnikání společnosti (tj. nejedná se např. o průmyslovou výrobu).

Sídlo společnosti pouze názvem obce

Do společenské smlouvy je možno uvést sídlo pouze názvem obce, např. „Praha“ nebo „Brno” a úplnou adresu sídla společnosti stanovit v samostatném rozhodnutí o úplné adrese sídla společnosti. Při budoucí změně sídla v rámci obce pak není nutné měnit společenskou smlouvu, respektive zakladatelskou listinu.

Tím lze ušetřit při přestěhování sídla společnosti v budoucnosti.