Vše o s.r.o.

Název společnosti - obchodní firma

Obchodní firma je právní termín pro název společnosti, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Firma musí obsahovat dovětek s.r.o., spol. s r.o. nebo společnost s ručením omezeným.

Název společnosti nesmí být zaměnitelný s firmou jiného podnikatele nebo působit klamavě. Při posuzování není rozhodující úplné slovní znění, ale jak zaměnitelně působí název na běžného (potencionálního) zákazníka. Za zaměnitelné je třeba pokládat obchodní jméno tehdy, pokud se shoduje (či jen nepatrně odlišuje) v určité výrazné, dominantní části s obchodním jménem jiného podnikatele.

Zaměnitelnost jména společnosti

K nezaměnitelnosti jména společnosti nepostačují následující rozlišení:

  • rozdílný dodatek označující právní formu (např. spol. s r.o. vs. s.r.o.),
  • pokud bude firma napsána malými písmeny a v obchodním rejstříku je již zapsána firma podnikatele s velkými písmeny,
  • rozdíl jediného písmenka oproti firmě již zapsané v obchodním rejstříku,
  • uvedení jiného sídla (např. Praha).

Ověření jména společnosti

Název společnosti je možné ověřit online na stránkách www.justice.cz. Je vhodné zkontrolovat existenci společností s podobm názvem zadáním pouze prvních 3-5 písmen názvu společnosti do vyhledávání.

Správný zápis názvu společnosti

Zkratky s.r.o., spol. s r.o. jsou z hlediska češtiny členem přístavkové skupiny, a proto se oddělují čárkou. Pokud se vyskytnou uprostřed věty, oddělují se čárkou z obou stran. Jiný zápis není přípustný.

Z hlediska typografie za tečkou vždy následuje mezera v případě zkratky zastupující celá slova. Správně by se tedy mělo psát Abc, s. r. o. a nikoliv Abc, s.r.o. Nicméně dle typografických pravidel se dílčí prvky složených zkratek oddělují úzkou mezerou o velikosti 1/4 čtverčíku, což je v praxi málokdy dodržováno, a takový zápis následně vypadá dost neesteticky. Z tohoto důvodu se toto typografické pravidlo běžně nedodržuje.

Ať už je jméno společnosti zapsáno v obchodním rejstříku s jakoukoliv chybou, musí se vždy používat doslovný tvar názvu společnosti, který zapsaný v obchodním rejstříku.