Vše o s.r.o.

10 kroků k úspěšnému založení firmy s.r.o.

Postup založení s.r.o. se skládá z více než 10 kroků - přípravy dokumentace, návštěv úřadů a institucí, které je nutné absolvovat. Jedná se spíše o maraton, který podnikatel musí absolvovat, než doběhne do svého cíle - založení s.r.o. Pokud nechce využít služeb dražších právníků nebo levnějších firem specializovaných na založení s.r.o.

Jak založit firmu

1. Studium právních předpisů

Před vyběhnutím na trať je potřeba nastudovat řadu právních předpisů jako živnostenský zákon, obchodní zákoník, občanský soudní řád, vyhlášku o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku, některé daňové zákony, a další. Tato příprava nejspíše nebude stačit, proto podnikatel v rámci samostudia musí vycházet z dalších zdrojů dostupných na internetu. Naneštěstí tyto informace buď nejsou úplně aktuální, nebo pochází od laiků, kteří zvládli založit právě jedno s.r.o., tudíž nemají zkušenosti s mírně odlišnými podmínkami založení firmy (např. je nemalý rozdíl mezi společností o jednom a více společnících), odlišnostmi konkrétních soudů, atd.

Z těchto důvodů existuje značné riziko, že účastník zakládacího maratonu bude v lepším případě penalizován pouze výzvou k doplnění, která obnáší pouze ztrátu drahocenného času. V horším případě bude vrácen zpět na začátek poslední etapy nebo hůře na úplný začátek, což obnáší zpravidla nejen značné zpoždění, ale také opětovného zaplacení startovného v podobě různých poplatků.

2. Příprava dokumentace

Plný sil z teoretické přípravy se začínající podnikatel pouští do přípravy dokumentů, na kterých bude ověřovat svůj podpis a podávat je na úřady. Zpravidla se vydá cestou jejich hledání na internetu, kde se nachází velké množství různých vzorů. Jenomže záhy zjistí, že tyto vzory se často značně liší a téměř žádný z nich neposkytuje nějaká autorita, ale právní laici. Jediný způsob, jak úspěšně vyběhnout na trať vybaven správnými dokumenty, je zkombinovat tyto vzory dohromady se svými nově nabytými právními znalostmi a doufat, že to tak bude správně.

3. Sepsání společenské smlouvy u notáře

S vědomím těchto rizik obouvá nový podnikatel tretry a vybíhá sehnat rozumného notáře, který sepíše společenskou smlouvu. Tento první úkol, ač se zdá být snadný, se může zejména v Praze protáhnout a prodražit. Objednací lhůty jsou někdy nepříjemně dlouhé a notář neznalému podnikateli napíše dlouhou společenskou smlouvu a připraví alespoň 4 zbytečné stejnopisy, to vše proto, aby si mohl dle notářského tarifu naúčtovat 200 Kč za každou stránku. Vše důvěryhodně zdůvodní, proč by to tak mělo být potřeba.

4. Složení základního kapitálu

V další etapě zamíří náš závodník, opatřený trikotem správce vkladu, do banky založit účet, na který budou složeny peněžité vklady. Ač se jedná o vcelku jednoduchou proceduru, většina bank ji ještě moc nezvládla, a tak si závodník hezky odpočine při čekání, než úředník vše vyťuká do počítače. Mnohem náročnější terén čeká podnikatele, který chce do společnosti vkládat cokoliv jiného než peníze, respektive vybral si nepeněžitou formu vkladu. Nejdříve musí zaběhnout na soud, aby podal návrh na jmenování soudního znalce. Poté, co soud provede jmenování, ocení znalec nepeněžitý vklad a podnikatel se může začít modlit, aby soud toto ocenění uznal.

Scroll To Top

5. Obstarání dokumentů

V mezidobí podnikatel, ještě stále plný sil, oběhne kolečko obstarání potřebných dokumentů jako získání potvrzení o užívacím právu od pronajímatele prostor, ve kterých bude sídlo společnosti, výpisu z katastru nemovitostí k těmto prostorám, aby mohl doložit, že osoba, která souhlas s umístěním sídla vydala, tak mohla učinit, protože je vlastníkem nemovitosti. Následně se může vydat lehkým poklusem k rejstříku trestů, neboť jednatel s.r.o. může být pouze osoba bezúhonná. Zkušený závodník může při tom využít zkratku přes CZECHPOINT, kde získá oba tyto doklady naráz, pokud zrovna funguje centrální databáze.

6. Ohlášení živností

Po tomto zahřívacím kole čeká závodníka první vrcholová prémie v podobě návštěvy živnostenského úřadu, který je někdy více, jindy méně vstřícný a především rychlý. V případě volné živnosti proběhne závodník úřadem zpravidla vcelku rychle, ale u dalších živností se zdrží přípravou dalších dokumentů o odborné způsobilosti svého odpovědného zástupce, který musí vyhledat své zaprášené maturitní vysvědčení a různá osvědčení a certifikáty o odborné způsobilosti, obstarat potvrzení o praxi od předchozích zaměstnavatelů a nakonec se dostavit na ověření svého podpisu. Nemluvě o vyřízení koncese, která patří do vyšší kategorie závodů s úředníky. Za odměnu si může podnikatel za pár dní vyzvednout dočasný výpis z živnostenského rejstříku.

7. Podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku

V půlce závodu s časem přichází stěžejní část - návrh na zápis do obchodního rejstříku. Tady musí každý závodník běžet sám za sebe, protože na rozdíl od jiných částí zakládacího maratonu, v této fázi mu nikdo neporadí, ani nevyjde vstříc. Navíc záleží na tom, v kterém kraji se závod koná, protože každý místně příslušný obchodní soud má mírně odlišné požadavky. Aby to bylo ještě komplikovanější každý rozhodčí neboli přidělený soudní úředník má jiná kritéria, občas má špatně nastudovaná pravidla, což se skrývá za eufemismem jiný právní názor, kterému se prakticky nedá odporovat.

Po podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku si musí podnikatel vzít oddechový čas, pro který je sice zákonná lhůta 5 pracovních dnů, ale každý soudní úředník ví, jak si ji pomocí pár triků protáhnout o jeden a více týdnů. Tento čas může využít k modlitbám, aby nebyl vyzván k doplnění chybějících listin nebo nebyl jeho návrh zcela zamítnut, což by jej vrátilo na úplný začátek.

Po doručení usnesení si může závodník buď vybrat oddechový čas dalších 15 dnů, nebo zvolit cestu vzdání se práva odvolání opětovným sprintem na obchodní rejstřík, aby na místě zjistil, že stejně bude muset počkat na návrat doručenky na obchodní rejstřík. Zaslání doručenky zařizuje Česká pošta, takže ne vždy se úspěšně vrátí na soud, a tak závodník může odpočívat pěkných pár dalších dnů.

Svůj triumf úspěšného zápisu do obchodního rejstříku si může podnikatel vychutnat při doběhnutí si pro výpis z obchodního rejstříku, aby následně zjistil, že cílová rovinka je ještě hodně dlouhá.

8. Uvolnění účtu v bance

Závěrečný sprint je již spíše oddechový. V bance čekají unaveného závodníka s otevřenou náručí, aby pro něj mohli nejen odblokovat účet, ale nabídnout mu i své služby za skvělé ceny.

9. Registrace na Finančním úřadě

Na Finančním úřadě uvítají podnikatele dva formuláře typu lehčího daňového přiznání, ke kterým musí přinést několik naprosto zbytečných příloh z předchozích kroků, aby si za pár dní mohl vyzvednout osvědčení o registraci k daním, které úředník v dobré náladě dokáže připravit na počkání.

10. Pořízení výpisu z živnostenského rejstříku

Těsně před cílem dobíhá úspěšný podnikatel pro výpis z živnostenského rejstříku, na který musí Živnostenský úřad zapsat přidělené IČ automaticky po zápisu společnosti do obchodního rejstříku, což ale úředníci ne vždy zvládnou, a tak je nutné je popohnat samostatným podáním.

Závěr

Tento modelový příklad představuje nejjednodušší postup, jak založit firmu. Komplikovanější souboj s úřady čeká zakládajícího podnikatele, pokud by chtěl mít nějaké zaměstnance (čekala by jej ještě cesta na Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu), a dále například při více společnících nebo jednatelích, zahraničních osobách, koncesovaných živnostech, předmětech podnikání, kterou nejsou živnostmi, atd.

Pokud toto všechno nechcete absolvovat...

Založení společnosti s ručením omezeným je náročný běh na dlouhou trať. Pro ty, kteří nemají hodně času a dobrodružnou povahu, je lepší využít služeb specializovaných společností, které toto vše zařídí za vás, ať už standardní formou založení s.r.o. nebo rychlejší formou tzv. ready-made společnosti.