Vše o s.r.o.

Společnost s ručením omezeným - základní informace

Společnost s ručením omezeným (nikoliv s ručeným omezením) je jednou z forem právnických osob. Jedná se o kapitálovou obchodní společnost. Společnost je založena sepsáním společenské smlouvy u notáře, ale vznikne až zápisem do obchodního rejstříku. Mezi založením a vznikem nemá právní subjektivitu.

Společnost odpovídá a ručí za své závazky celým svým majetkem. Společníci ručí za závazky společnosti do výše nesplacených vkladů, ale splacením všech vkladů toto ručení zaniká. Z toho je odvozen přívlastek s ručením omezeným.

Charakteristika společnosti s ručením omezeným

základní kapitálminimálně 200 000 Kč
zakladateléfyzické nebo právnické osoby
počet zakladatelů1 až 50
minimální vklad20 000 Kč
vklad při založení společnosti s ručením omezenýmminimálně 30 % z každého vkladu, celkem však alespoň 100 000 Kč; v případě jediného společníka musí být splacen celý vklad při založení
splacení vkladunejpozději do 5 let od vzniku
ručení společníků za závazky společnostipouze do výše nesplacených vkladů
orgány společnostivalná hromada, jednatelé
statutární orgánjednatelé
rezervní fondvytváří se povinně ze zisku, minimálně do výše 10 % základního kapitálu

Další informace o společnosti s ručením omezeným