Vše o s.r.o.

Doba pro založení spol. s r.o.

Orientační kalkulace doby pro založení spol. s r.o. při běžném průběhu. Odhad se může lišit dle místa a času založení.

ÚkonDnů
Příprava dokumentace0-1
Sepsání společenské smlouvy u notáře, ověřování podpisů a listin0-1
Složení základního kapitálu0-3
Obstarání dokumentů0-7
Ohlášení živností2-5
Podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku, doručení usnesení, vzdání se práva odvolání, pořízení výpisu14-30
Uvolnění účtu v bance0-1
Registrace na Finančním úřadě0-10
Pořízení nového výpisu z živnostenského rejstříku3-15