Vše o s.r.o.

Výhody společnosti s r.o. oproti OSVČ

Fyzická osoba
OSVČ
Právnická osoba
společnost s r.o.
OSVČ ručí celým svým majetkem. Společníci ručí do výše nesplaceného základního kapitálu.
Fyzická osoba budí pochybnosti o zastupitelnosti a schopnosti plnění závazků v případě problémů. Právnická osoba působí důvěryhodně a seriózně.
Veškerá renomé a reference z podnikání fyzické osoby padají ukončením jejího aktivního pracovního života. Společnost s r.o. s každým rokem své existence buduje obchodní jméno a historii firmy, čímž zvyšuje svůj kredit.
OSVČ musí platit nejen daň z příjmů, ale také sociální a zdravotní pojištění, na druhé straně může uplatnit výdaje paušálem. Právnická osoba platí pouze daň z příjmů (19 %) a srážkovou daň ze zisku rozděleného mezi společníky (15 %) a celkově má výrazně lepší možnosti optimalizace daní.
OSVČ musí podnikat pod svým jménem a příjmením, ke kterému může přidat odlišující dodatek. Společnost s r.o. podniká pod libovolným názvem, který si zvolí při založení, což je důležité při propagaci společnosti.
Některé společnosti se vyhýbají nákupu služeb od OSVČ, aby se vyhnuly obvinění ze švarc systému. Společnosti a státní úřady často ve výběrových řízeních podmiňují účast právní formou s.r.o. nebo a.s.
OSVČ je v praxi vždy pouze společností o jednom člověku. Společnost s r.o. může expandovat navýšením vkladů, přistoupením nových společníků.
OSVČ nemůže účinně delegovat řízení podnikání na jinou osobu. Řízení společnosti s r.o. je možné předat jednateli nebo dalším společníkům.
Fyzická osoba v průběhu svého podnikání může zvyšovat cenu své práce, ale nebuduje žádnou hodnotu, kterou by bylo možné jednoduše převést na jinou osobu. Hodnota společnosti s r.o. se v čase zvyšuje, je možné ji prodat nebo předat potomkům.