Vše o s.r.o.

Řemeslné živnosti

Živnosti řemeslné jsou živnosti uvedené v příloze č. 1 živnostenského zákona, jejich seznam naleznete v druhé částí této stránky. Seznam obsahových náplní živností řemeslných obsahuje příloha č. 1 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

Požadavky na odbornou způsobilost

Pro řemeslnou živnost je nutné ustanovit odpovědného zástupce, který musí prokázat odbornou způsobilost, a to doklady o:

  • řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou, vyššího odborného vzdělání nebo vysokoškolského vzdělání v příslušném oboru vzdělání,
  • uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace,
  • ověření nebo uznání dosažené úplné kvalifikace pro příslušný obor na základě zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Nesplňuje-li odpovědný zástupce podmínky odborné způsobilosti dle výše uvedeného odstavce, je možné odbornou způsobilost prokázat doklady o:

  • řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou, vyššího odborného vzdělání vysokoškolského vzdělání v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
  • řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příbuzném oboru vzdělání,
  • řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
  • vykonání šestileté praxe v oboru.

Seznam řemeslných živností

Řemeslná živnost
Řeznictví a uzenářství
Mlékárenství
Mlynářství
Pekařství, cukrářství
Pivovarnictví a sladovnictví
Zpracování kůží a kožešin
Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi
Broušení a leptání skla
Zpracování gumárenských směsí
Zpracování kamene
Slévárenství, modelářství
Kovářství, podkovářství
Obráběčství
Zámečnictví, nástrojářství
Galvanizérství, smaltérství
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Hodinářství
Zlatnictví a klenotnictví
Truhlářství, podlahářství
Výroba a opravy hudebních nástrojů
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Zednictví
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel
Vodoinstalatérství, topenářství
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Izolatérství
Malířství, lakýrnictví, natěračství
Pokrývačství, tesařství
Klempířství a oprava karoserií
Kamnářství
Opravy silničních vozidel
Holičství, kadeřnictví
Barvení a chemická úprava textilií
Čištění a praní textilu a oděvů
Kominictví
Hostinská činnost
Kosmetické služby
Pedikúra, manikúra