Vše o s.r.o.

Tyto stránky jsou určeny nejen pro zakladatele nových společností s ručením omezeným, ale pro každého, kdo by se chtěl dozvědět více o všech aspektech podnikání formou s.r.o.

V České republice je registrováno přes 300 tisíc obchodních společností, z toho více než 90 % tvoří společnosti s ručením omezeným. Jejich počet roste každým rokem o pět a více procent, zatímco počet živnostníků spíše stagnuje. S.R.O. se bezesporu stává čím dál více oblíbenou formou podnikání.

http://iaomc.org noorinfo.com

Důvody obliby s.r.o.

Podnikatelé volí formu s.r.o. především z důvodu vyšší důvěryhodnosti právnické osoby a omezeného ručení za závazky, nicméně existuje mnoho dalších výhod společnosti s r.o. oproti podnikání fyzických osob. Tyto výhody zdaleka převyšují mírně vyšší administrativní náročnost podnikání, které s.r.o. obnáší.

Základní informace o s.r.o.

S.R.O. je samostatný právní subjekt, který vystupuje pod svým obchodním názvem, který nesmí být klamavý ani zaměnitelný s jinou firmou. Mezi další identifikační údaje společnosti patří její identifikační číslo (IČ) a sídlo, které musí mít každá společnost. Sídlo společnosti je vždy pouze jedno, zatímco provozoven může mít společnost více.

Společnost může mít od jednoho do padesáti společníků. Při založení jsou společníci povinni splatit alespoň část základního kapitálu. Obchodní vedení a řízení společnosti náleží pouze jednatelům. Pro většinu předmětů podnikání je nutné mít povolení, kterým je nejčasteji živnostenské oprávnění. Pro jiné než volné živnosti je nutné ustanovit odpovědného zástupce, který je pověřen odborným vedením a dohledem.

K založení s.r.o. dochází sepsáním společenské smlouvy u notáře, nicméně celý postup založení firmy zahrnuje více než 10 kroků. Založení trvá běžně 3-6 týdnů, ale doba pro založení firmy se může i výrazně protáhnout. Náklady na založení společnosti činí, jen na správních poplatcích, okolo deseti až dvaceti tisíc korun.