Vše o s.r.o.

Rezervní fond

Každá společnost s ručením omezeným je ze zákona povinna vytvořit rezervní fond. Rezervní fond se tvoří z čistého zisku společnosti, a to minimálně do výše 10 % základního kapitálu. Rezervní fond do výše 10 % základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty společnosti.

Příklad tvorby rezervního fondu

Příklad tvorby rezervního fondu pro společnost založenou v roce 2004 se základním kapitálem 200 000 Kč, pro kterou je minimální výše rezervního fondu 20 000 Kč:

  • V roce 2004 vykázala společnost ztátu, proto rezervní fond zatím neobsahuje žádné prostředky.
  • V roce 2005 vykázala společnost zisk 15 000 Kč, do rezervního fondu tak vloží 10 000 Kč (maximálně 5 % z hodnoty základního kapitálu).
  • V roce 2006 vykázala společnost zisk 35 000 Kč, do rezervního fondu tak vloží opět 10 000 Kč (maximálně 5 % z hodnoty základního kapitálu).
  • V roce 2007 vykázala společnost zisk 90 000 Kč, do rezervního fondu již není povinna vkládat žádné prostředky, protože již dosáhl minimální zákonné výše (minimálně 10 % z hodnoty základního kapitálu).
  • V roce 2008 vykázala společnost ztrátu 10 000 Kč, z rezervního fondu použije 10 000 Kč na úhradu ztráty. V rezervním fondu zbývá 10 000 Kč.