Vše o s.r.o.

Provozovna

Živnostenský zákon mimo sídla společnosti zavádí také pojem provozovna, kterým se rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i stánek, pojízdná prodejna a obdobné zařízení, sloužící k prodeji zboží nebo k poskytování služeb. Činnost provozoven se řídí následující úpravou:

  • Živnost může být provozována ve více provozovnách.
  • Podnikatel musí mít užívací nebo vlastnické právo k provozovně.
  • Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla řádně označena a aby pro každou provozovnu byla ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny.
  • Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou, identifikačním číslem a identifikačním číslem provozovny.
  • Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně písemně oznámit živnostenskému úřadu.
  • Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být trvale a zvenčí viditelně označena také:
    • jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny,
    • prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli.

Živnost bez provozovny

Je možné provozovat živnost i bez provozovny. To platí především pro služby poskytované přímo u zákazníků.