Vše o s.r.o.

Vázané živnosti

Seznam vázaných živnosti naleznete níže. Požadavky na odbornou způsobilost jsou uvedeny v příloze č. 2 živnostenského zákona. Seznam obsahových náplní živností vázaných obsahuje příloha č. 2 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

Seznam vázaných živností

Vázaná živnost
Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
Geologické práce
Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků
Výroba a zpracování paliv a maziv
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
Výroba a opravy sériově zhotovovaných
 • protéz,
 • trupových ortéz,
 • končetinových ortéz,
 • měkkých bandáží
Oční optika
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Projektová činnost ve výstavbě
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty
Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách
Oceňování majetku pro
 • věci movité,
 • věci nemovité,
 • nehmotný majetek,
 • finanční majetek,
 • podnik
Výkon zeměměřických činností
Zpracování návrhu katalogizačních dat
Měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií
Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
 • bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech,
 • v potravinářských nebo zemědělských provozech,
 • toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech
Průvodcovská činnost horská
Vodní záchranářská služba
Technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti
Provozování autoškoly
Pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
Péče o dítě do tří let věku v denním režimu
Psychologické poradenství a diagnostika
Drezúra zvířat
Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Provozování solárií